People

Staff

 • Takanobu WATANABE, Prof., Dr.
 • Takeo MATSUKI, Visiting Researcher, Dr.
 • Tianzhuo ZHAN, Junior Researcher, Dr.
 • Motohiro TOMITA, Junior Researcher, Dr.
 • Masako TERAMOTO, Research Assistant

Doctor Course Research Student

 • CHUNG, Sylvia Yuk Yee

Master Course (2nd Year)

 • Gakuki ISE
 • Takuya ONISHI
 • Takehiro KUMADA
 • Keisuke SHIMA
 • Okuto TAKAHASHI
 • Chinami TAKIGUCHI
 • Takuya TERADA
 • Hisami NAKANO
 • Yuya HIMEDA
 • Ryo YAMATO
 • Mao XU
 • Marc PEREA CAUSIN

Master Course (1st Year)

 • Kei IWASHIRO
 • Shota KANEMARU
 • Rina SANKAWA
 • Woojae JEON
 • Hiroki TAKEZAWA
 • Kohei MESAKI
 • Takumi NISHINO
 • Junwen ZHOU
 • Shuaizhe MA

Undergraduate Students (4th Year / Senior)

 • Kaito ODA
 • Kohei TAKAHASHI
 • Sakika TANABE
 • Toshiki NAKAMURA
 • Shouna NOGUCHI
 • Taichi NOZAWA
 • Shuhei HIRAO

Undergraduate Students (3rd Year /Junior)

 • Katsuki ABE
 • Kazuaki KATAYAMA
 • Yusuke KIDA
 • SHunki KUWAJIMA
 • Jun-ya TAKIZAWA
 • Keita NAKAMURA
 • Yi XIAO