People

Staff

 • Takanobu WATANABE, Prof., Dr.
 • Takeo MATSUKI, Visiting Researcher, Dr.
 • Tianzhuo ZHAN, Visiting Researcher, Dr.
 • Shuichiro HASHIMOTO, Visiting Researcher, Dr.
 • Yukiko NOMOTO, Research Assistant

Doctor Course (3rd Year)

 • Hasan MAHFUZ (Sept. admission)

Master Course (2nd Year)

 • Shuhei ARAI
 • Miku SAITO
 • Yuma MIYAKE
 • Zhi CAO
 • Lifeng XIE
 • Choku RI

Master Course (1st Year)

 • Keita KUGA
 • Shunto SASAZAKI
 • Yuto TAKEMURA
 • Daisuke NAMIKI
 • Yusuke NISHIMURA
 • Kentaro HIRAI
 • Masayuki MISHIMA (Sept. admission)
 • Rukuto WATANABE
 • Yuewen WU (Sept. admission)

Undergraduate Students (4th Year / Senior)

 • Ryuichiro ARAYAMA
 • Mai AWATA
 • Ryo KAMINAGA
 • Jo KONDO
 • Hiroka SATO
 • Kotaro TAKEMATSU
 • Machika NAITO
 • Takuya MIURA

Undergraduate Students (3rd Year / Junior)

 • Kenta ITO
 • Taisei OINUMA
 • Jumpei OHBA
 • Soma ONO
 • Sho KUBOTA
 • Tatsuya HAYASHI
 • Taisei MITO
 • Taichi MIYAGI